KORONANIN KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

0
293
Görüntülenme

Ülkemizde 11 martta tespit edilen Covid-19 virüsü Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12 mart günü pandemi ilan edildi.Hemen ardından da Cumhurbaşkanlığı tarafından mücbir sebep ilan edildi ve okullar,üniversiteler uzaktan eğitime geçerek dönemi kapattılar.

Okulları uzaktan eğitime geçince il dışında ailesinden uzakta, evde kalan öğrenciler tekrar ailelerinin yanına gelerek kendilerini karantina altına aldılar.

Peki kira sözleşmesi bitmeden kiraladıkları evi terk eden veya boşaltan öğrenciler hala kira bedelini ödemek zorunda mı?

Bizim hukukumuzda kiracının en önemli borcu kira bedelini ödeme borcudur.Fakat böyle öngörülemeyen hallerde kanun borçluya bazı ayrıcalıklar tanımıştır.Şimdi korona yüzünden öğrencilerin veya evini kullanamayan diğer insanların izleyeceği yolları sıralayalım:

  1. Kira sözleşmelerinde MÜCBİR SEBEP, OLAĞANÜSTÜ HAL, BEKLENMEDİK HALLER… gibi durumlar için bir madde varsa o maddeye göre kira sözleşmesini feshedebilirsiniz veya sözleşme maddesinin devamında indirim erteleme gibi ifadeler varsa bu olanaklardan da yararlanabilirsiniz.
  2. TBK.M.138 tamda bu günler için yazılmış bir madde olup maddenin tam metnini paylaşıyorum:

Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır. Bu madde hükmü yabancı para borçlarında da uygulanır.”  

Bu maddedeki önemli hususlar:

  • Taraflar tarafından öngörülmemesi,
  • Borçludan kaynaklanmaması,
  • Borçludan ifasını yani borcunu yerine getirmesinin istenmesi dürüstlük kuralına aykırı olması hallerinde bu maddeyi ev sahibimize karşı ileri sürebiliriz.

Bu maddeyi uygulayabilmek için öncelikle ev sahibimize ihtar çekmemiz lazım. İhtarın en güzeli noterden çekileni olmasına rağmen buna imkanı olamayan kiracılar, wp, E-posta yollarıyla da ev sahiplerine korona virüsü sebebiyle kiraladıkları evde oturamadıklarını bu yüzden kira indirimi veya kiranın ertelenmesini talep edebilecekler. Ev sahibiniz isteklerinizi onaylarsa veya orta noktada anlaşırsanız ki bu çok zor… Sıkıntı kalmaz. Ev sahibiniz isteklerinizi kabul etmezse veya orta noktada buluşamazsanız bu durumda KİRA BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ bundan kurtuluşunuz yok fakat öderken kayıt düşeceksiniz mesela uyarlama davası açma hakkım saklıdır gibi bir kayıt düşerek ödemenizi yapacaksınız.

Daha sonra adliyeler normal çalışma süresine girince yani şimdilik görünen 30 nisandan sonra Sulh Mahkemesine uyarlama davası açılarak ödediğiniz paranın bir kısmını iade alabilirsiniz.Alacağınız miktarı hakim her somut olaya göre kendisi takdir edecektir.

Yorum Yap - Sende Fikrini Beyan Et :)

YORUM:
Adın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.